• banner

Topokarky lampa we duşly kaşaň süýşýän gapy duş otagy

Topokarky lampa we duşly kaşaň süýşýän gapy duş otagy

Görnüşi: 

Duş kabinalary; Duş düşelgeleri; Bug otagy

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 10 11 - 50 51 - 100 > 100
Est. Wagt (günler) 30 45 65 Gepleşik geçirmek

Özbaşdaklaşdyrma:

Custöriteleşdirilen nyşan (Min. Sargyt: 100 bölek)

Custöriteleşdirilen gaplama (Min. Sargyt: 100 bölek)

Grafiki özleşdirme (Min. Sargyt: 100 bölek)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Kepillik: 5 ýyl Satuwdan soňky hyzmat: ONOK
Taslamanyň çözgüdi: Beýlekiler Gelip çykan ýeri: Anhui, Hytaý
Model belgisi: islege bagly Gatnaşyk materialy: Akril ýa-da ABS
Çarçuwanyň stili: Çarçuwaly, çarçuwaly Aýna galyňlygy: 4-6mm, 4-6mm
Açyk stil: Süýşmek, süýşmek, süýşmek Daş görnüşi: gönüburçluk
Gatnaşyk şekili: Pudak Ady: duş otagy
Çarçuwaly materiýa: Alýumin garyndysy Gatnaşyk materiallary: Akril ýa-da ABS
Duş çüýşesi: Pudak Arza: Oorapyk duş otagy
Panel Materia: Temperli aýna Gözegçi: Kompýuter dolandyryş paneli

Üpjünçilik ukyby

Günde 1000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary
Simönekeý duş otagynyň paket maglumatlary:
Aýna gapy üçin bir karton, alu-profil, tutawaçlar, tigirler, nurbatlar, gurnama gollanmasy we ş.m. Bir karton
with top lamp an (2)

Port
Şanhaý, Wuhu

Duş otagyny nädip gurmaly

Köp maşgalalar öýde duş otaglaryny gurmagy saýlaýarlar, ýöne gurup bilmeýänler üçin duş otaglaryny oturtmak hakykatdanam çylşyrymly. Bu gün Belle sizi duş otagynyň gurnama usulyny öwrenmäge alyp barar.
Gurallar / çig mal
Lenta ölçegi, galam, çekiç, elektrik tornavida, el bilen otwýortka, sim gysgyçlary we ş.m.

1 dr Buraw ýerini kesgitläň

Diwardaky gurnama ýagdaýyny kesgitläň we diwary galam bilen belläň.

with top lamp an (1)
with top lamp an (3)

2 urch urmak

Positioner kesgitläniňizden soň, buraw bilen diwara bellenen ýerde çuň deşik burawlaň. Prototip bellikli deşik burawlandan soň, eýýäm burawlanan ýalpak deşik esasynda has çuňňur deşik burawlamak üçin spiral buraw bitini ulanyň.

3 rezin bölejikleri oturdyň

Giňeldilen kauçuk bölejikleri buraw çukuryna salyň we rezin bölejikleri çekiç bilen deşiň.

with top lamp an (4)
with top lamp an (5)

4 ed Kesgitlenen serhet

Çarçuwany düzeltmek üçin nurbatlary diwara nurbatlamak üçin elektrik tornavida ulanyň.

5 the Aýnany oturdyň

Stakany öňünden oturdyň we aşagyny düzüň.

with top lamp an (4)
with top lamp an (7)

6 the ýokarky çarçuwany guruň

Ilki bilen aýna we süýşýän gapy indiki gurnalmagy üçin ýokarky çarçuwadaky kesgitlenen bölekleri birleşdirýän nurbatlary dolandyryň. Frameokarky çarçuwany elektrik tornavida we nurbat bilen düzediň.

7 sl Süýşýän gapyny oturdyň

Tüweleýiň tekiz we aýralyksyz berk ýapylmagyny üpjün etmek üçin gurnama çözülmeli.

with top lamp an (8)
with top lamp an (9)

8 glass Aýna ýelim çalyň

Alýumin çarçuwasy we diwar geljekde suwuň girmeginiň öňüni alyp biljek aýna ýelim bilen örtülendir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň