• banner

döwrebap keramiki ýuwulýan bir bölek goşa hajathana

döwrebap keramiki ýuwulýan bir bölek goşa hajathana

Reňk:

one piece dual flush toilet (1)

Gurşun wagty

Mukdary (toplumlary) 1 - 50 > 50
Est. Wagt (günler) 30 Gepleşik geçirmek

Özbaşdaklaşdyrma:

Custöriteleşdirilen nyşan (Min. Sargyt: 50 bölek)

Custöriteleşdirilen gaplama (Min. Sargyt: 50 bölek)

Grafiki özleşdirme (Min. Sargyt: 50 bölek)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Kepillik: 3 ýyl Bufer örtügi: Hawa
Garyş. Çukur aralygy: 180mm Akýan akym: 3 / 6L
Düwme düwmesiniň görnüşi: -Okarky basýan iki uçly görnüş Satuwdan soňky hyzmat: Beýlekiler
Agramy: 51-60KG Taslamanyň çözgüdi: Beýlekiler
Arza: Myhmanhana Dizaýn stili: Döwrebap
Gelip çykan ýeri: Hytaý Marka ady: Belle
Material: Keramika Gurluşy: Bir bölek
Gurnama görnüşi: Gat Aýratynlyk: Gizlenen tank
Zeýkeş nagşy: P-duzak, S-duzak Inguwmagyň usuly: Agyrlyk güýji
Hajathana jamynyň şekili: Tegelek Stil: Lýuks
material: keramika ululygy: 720 * 370 * 770mm
reňk: ak ýa-da başgalar gurmak: pol oturdyldy
Inguwmak usuly: ýuwmak Oturgyç gapagy: PP / UF
MOQ: 20sets Gaplamak: 5 karton karton
OEM: Elýeterli  

one piece dual flush toilet (3)

Üpjünçilik ukyby

Aýda 1000 toplum / toplum

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

5 gezeklik standart eksport kartony

2021China factory bathroom soaking acrylic simp (2)

Port
Şanhaý / Wuhu

Hajathanany özüňiz nädip gurmaly?

one piece dual flush toilet (4)

Aslynda hajathana oturtmak gaty kyn däl. Köp adamlar ony satyn almagy we gurmagy saýlarlar, onsoň nädip işlemeli? Simplyönekeýje aýdalyň.

Gurallar / çig mal
iň ýakyn
reňk çotgasy
Enjam gurallary
aýna sement
Möhür ýuwujy we ş.m.

1 age Lagym turbageçirijisi bilen ýeriň arasyndaky deňligi barlaň
Lagym turbasynda çökündileriň, galyndy kagyzlarynyň we beýleki güneşleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly. Şol bir wagtyň özünde, hajathana ýeriň öň, arka, çep we saga gurlandygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly. Deň däl bolsa, tekizlemeli.

one piece dual flush toilet (5)
one piece dual flush toilet (6)

2 blow Urulýan turbanyň merkezi belligini kesgitläň
Lagym turbasynyň merkezini tassyklaň. Usul gaty ýönekeý, ýagny hajathanany öwüriň we hajathananyň kanalizasiýa merkeziniň merkezinde kesiş merkezi çyzygyny çyzyň. Aşaky merkezi çyzyk hajathananyň düýbüne we töweregindäki aýaklara çenli uzalmalydygyna üns beriň.

3 、 Kesgitli hajathana
Tualetiň keseligine gurnalandygyny anyklamak üçin ilki bilen hajathana ýerüsti kanalizasiýa rozetkasynyň kesiş çyzygy bilen deňleşdiriň we möhürleýji halkany berk basyň. Indiki ädim, hajathanany düzeltmek üçin labyr nurbatyny we bezeg gapagyny oturtmakdyr.

one piece dual flush toilet (7)
one piece dual flush toilet (8)

4 、 Aşakdaky möhür
Hajathana düzedilenden soň, lagym rozetkasyna ýörite möhürleýji halka dakmaly ýa-da töweregine aýna ýelim (pürs) ýa-da sement kerpiçini ulanmaly. Sementiň guma bolan gatnaşygy 1: 3 bolmagy teklip edilýär.

5 water Suw çüýşeleriniň garnituralaryny oturtmak
Turbany 3-5 minut suw bilen ýuwuň. Kran suwunyň arassalygyny üpjün etmezden ozal, burç klapanyny we birleşdiriji şlangy guruň we şlangy oturdylan suw çüýşesi bilen birikdiriň.

one piece dual flush toilet (9)
one piece dual flush toilet (10)

6 、 Işe giriş
Iň soňky ädim, hajathanany barlamak, zeýkeş klapanynyň gurnama ýagdaýynyň çeýe ýa-da giriş klapanynyň we möhüriniň kadalydygyny, dykylmagynyň we syzmagynyň bardygyny barlamakdyr. Giriş klapanynyň süzgüç enjamy bilen enjamlaşdyrylandygyna üns beriň. Notok bolsa, ony gurmak maslahat berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň