• banner

Habarlar

Habarlar

 • Duş otagyny material saýlamak üçin seresaplyklar

  Häzirki wagtda bezänimizde, esasan hammamda duş desgalaryny gurýarys. Indi gury çygly bölünişigiň dizaýnyny etmelidigimizi has köp adam bilýär. Şeýle-de bolsa, gury çygly bölünmegiň ähmiýetinden başga-da, co-da üns berilmeli köp meseleler bar ...
  Koprak oka
 • Önümçilik tehnologiýasy akril wannasy

  Vanna, häzirki zaman hammam maşgala bezeginde köplenç ulanylýan sanitariýa önümidir we ulanylýan materiallar hem örän baýdyr. Adatça, keramiki we akril materiallar bilen deňeşdirilende, akril hammam has köp energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa. Şonuň üçin gaty ...
  Koprak oka
 • Walk into the bathroom production workshop and uncover the manufacturing process of the bathtub

  Vanna önümçilik ussahanasyna giriň we wannanyň önümçilik prosesini açyň

  Önümiň hili kärhananyň esasyny düzýär. Hil bolmasa ösüş we bäsdeşlik hakda boş gürlemek. Kärhanalar üçin hil ýaşamagyň we ösüşiň özenidir. Häzirki wagtda ösýän bazar ykdysadyýetinde önümiň hili ...
  Koprak oka